Vytlačiť

Peer Camp je akcia KOUČOVIA SAMI SEBE. Je to príležitosť na stretnutie členov ICF, SAKO a iných koučov, ktorí majú ambíciu stať sa členom ICF, a priestor na strávenie spoločných dní. Cieľom je zdieľanie svojich skúseností, spoznanie sa a rozvíjanie spolupráce vo vnútri koučovacej komunity.

 

Peer Campy sa realizujú od roku 2009. Vedú ich dobrovoľní facilitátori – skúsení kouči, téma je vopred určená, ale Peer Camp je akcia nás koučov pre nás samých, takže každý účastník ovplyvňuje obsah programu i jeho priebeh.

 

Prehľad realizovaných Peer Campov a tém, ktorým sa venovali:

 

O termíne ďalšieho Peer Campu vás budeme včas informovať a nájdete ho aj v Kalendári podujatí.