Priezvisko a meno:

Poláková Svetlana, Ing., MBA

Akreditácia:
ACC
Preferované oblasti:
Executive koučing, výkonovo orientovaný koučing, koučing zameraný na rozvoj podnikania a podnikateľov
Koučovacie jazyky:
slovenský, anglický
Hodín praxe:
500 hod.
ICF vzdelanie:
230 hod.
Iné vzdelanie:
1400 hod.
Email:
Telefón:
+421 910 828 020
Foto: polakova-svetlana-foto-2
Krátka charakteristika:

Kým som sa vydala na cestu profesionálneho kouča, získala som 
rozsiahle manažérske skúsenosti vo vrcholových riadiacich pozíciách
 v zahraničí i na Slovensku. Manažment podniku, strategický a finančný 
manažment, projektové riadenie aj vedenie tímu som spoznala od
 základov. Viem, aké dôležité je vnímať situácie okolo seba, dívať sa na veci a problémy z nadhľadu, rýchlo sa v nich zorientovať, stanoviť si náročné a jasné ciele, určiť si priority a zodpovedajúci akčný plán. Viem, aké dôležité je viesť a mať výborný a výkonný tím. Viem aj to, aká tenká a ohrozujúca je hranica vyhorenia a osobne poznám mnoho z jej príznakov a následkov. Vďaka osobným skúsenostiam dokážem poskytnúť vysoko výkonným, ale často aj preťaženým manažérom, podnikateľom, učiteľom pohľad človeka, ktorý vidí veci s odstupom a nadhľadom. Ako profesionálny kouč ich vediem k objaveniu svojich vlastných hodnôt, k nastaveniu rovnováhy v živote, ale aj k stanoveniu si náročných cieľov.

Špecifické koučovské ICF vzdelanie

Názov vzdelania:

Dreamwork and Advanced Metaphors

A Trainer's Training

Passion into Profit Program

Certified Professional Coach

The Art & Science of Coaching

Inštitúcia:

Erickson College International

Erickson College International

Erickson Business Centre for Coaches

Erickson College International

Erickson College International

Typ programu:

CCE

CCE

CCEU

ACTP

ACTP

Rozsah:

22

56

27

27

125

Iné vzdelanie

Názov vzdelania:

Coaching Skills for Teachers

Master of Business Administration

Manažment a riadenie

Metódy a nástroje projektového riadenia

Business English Certificate Vantage

Inštitúcia:

University of Kent in Canterbury, UK

The Open University Business School, England

Ekonomická Univerzita, Bratislava

Next Level Academy, Slovensko

University of Cambridge

Rozsah:

64

1320

4 roky

16

Copyright © 2021 www.icf.sk - Created by nic.sk