Priezvisko a meno:

Janečková Tatiana, Ing., Mgr.

Akreditácia:
---
Koučovacie jazyky:
slovenský
Hodín praxe:
70 hod.
ICF vzdelanie:
131 hod.
Iné vzdelanie:
184 hod.
Email:
Telefón:
0911 699 500
Foto: janeckova
Krátka charakteristika:
Som pozitívny a  otvorený človek bažiaci po nových vedomostiach a skúsenostiach, s ktorými sa neváham podeliť s ostatnými J. Na rôznych manažérskych pozíciách v štátnej správe pôsobím už viac  ako 10 rokov.  Snažím sa dosahovať výsledky prostredníctvom orientácie na ľudí využívaním ich potenciálu, ale predovšetkým tým, že sama chcem byť dobrým príkladom pre ľudí, ktorých vediem. V mojom pracovnom prostredí vytváram priestor pre otvorenú a empatickú komunikáciu, podporujem  čo najvyššiu  angažovanosť zamestnancov v  riadení procesov a v kvalitnom plnení úloh. Dlhodobo pracujem na svojom osobnostnom rozvoji, v rámci ktorého som okrem iného absolvovala aj niekoľko programov zameraných na koučing:  v marci 2017 to bol prvý program „Integratívny koučing a kľúčové kompetencie“ v počte 75,5 hodín.  V roku 2018 som získala certifikát: „Professional Certified Integrative Coach“ a absolvovala som aj „Tematickú nadstavbu, supervíziu a mentoring pre koučov a manažérov využívajúcich koučing“. Koučing sa teda stal mojou každodennou pomôckou a zručnosťou, ktorú využívam pri komunikácii s kolegami za účelom  motivovať a inšpirovať ich v práci, ktorej sa spoločne snažíme dávať zmysel a ktorú chceme vykonávať s nadhľadom a radosťou.  Okrem vzdelávania v oblasti koučingu si zvyšujem zručnosti a schopnosti v  rétorike, komunikácii, facilitácii a v motivácii. Som človek, ktorý rád rozvíja  nielen svoju mentálnu, ale aj  fyzickú stránku – napokon, pre  zvládanie všetkých aktivít je to viac ako potrebné.  Po absolvovaní základného výcviku v roku 2018 som doteraz odkoučovala  cca 20 ľudí v priemere 6 hodín na osobu. 

Špecifické koučovské ICF vzdelanie

Názov vzdelania:

Development of Core Competencies

Integrative Coaching and Core Competencies

Mentoring v koučingu

Mentoring v koučingu

Tematická nadstavba, supervízia a mentoring

Mentor coach session

Peer supervision and Peer mentoring

Peer camp

Inštitúcia:

Business Coaching Colege

Dalibor Bednářik, PCC

Tatiana Červená, ACC

Dalibor Bednářik, PCC

Dalibor Bednářik, PCC

Dalibor Bednářik, PCC

Dalibor Bednářik, PCC

ICF a SAKO

Typ programu:

meaning and mechanics of coaching in business

specific coaching training program

individuálny

individuálny

-

development program

Core competencies

-

Rozsah:

12

76

2

1

16

4

12

8

Iné vzdelanie

Názov vzdelania:

Intuícia v koučingu

Koučovacie zručnosti manažéra

Workshop o koučovacej kultúre

Turbo rétorika I.

Vyjednávacie zručnosti I. a II.

Komunikácia v konflikte

Kritické myslenie ako životný štýl

Facilitácia I. - malé skupiny

Motivujúci lídri

ISO 37001:2016

Efektívne vedenie porád a stretnutí

Riadenie a vedenie ľudí

Asertívna komunikácia

Time management a ef.rozhodovanie

Rozvoj manažérskych zručností

Riadený výberový rozhovor

Riešenie konfliktov a mediácia

Úspešné sebariadenie

Creating an Innovative and Effective Public Service

Motivácia a odmeňovanie pracovníkov

Metóda hodnotiaceho centra<br />

Inštitúcia:

Tatiana Červená, ACC

Macrosoft

SAKO

PK ACADEMY

Macrosoft

DCS

PDCS

PDCS

Trend HR Academy

UMB Banská Bystrica

PhDr. Katarína Miklošová

A.M. Consulting

Mgr. Mária Černáková

Mgr. Dagmar Sliacka

Mgr. Dagmar Sliacka

ÚV SR Centrum vzdelávania a hodnotenia

Inštitút pre verejnú správu

Centrum vzdelávania MPSVaR

International Centre for Parliamentary Studies

Macrosoft

ÚV SR Centrum vzdelávania a hodnotenia

Rozsah:

7

8

3

24

12

16

8

16

6

8

5

12

8

8

8

4

4

8

12

4

3

Copyright © 2021 www.icf.sk - Created by nic.sk