Priezvisko a meno:

Moravčíková Elena, PaedDr.

Akreditácia:
ACC
Preferované oblasti:
biznis, manažérsky, kariérny koučing, koučing na diaľku, koučing zamestnancov, vzťahy
Koučovacie jazyky:
slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk
Hodín praxe:
300 hod.
ICF vzdelanie:
136 hod.
Iné vzdelanie:
162 hod.
Email:
Telefón:
914 210 903
Foto: moravcikova-elena
Krátka charakteristika:

"Buďme pre ľudí svetlom, prichádza potichu a predsa všetkých zobudí..."
V tomto citáte sa pre mňa výstižne spájajú dva dôležité pojmy pre koučing: "svetlo a ticho". Koučing je spôsob, ako si možno posvietiť na určité aspekty života, ktoré aktuálne riešim, neviem si s nimi rady alebo to chcem zmeniť, len nevidím možnosti, spôsoby, zdroje. A ticho je ten správny priestor, kde dochádza k uvedomeniu, nachádzaniu odpovedí. Je to priestor, do ktorého vstupujeme, aby sme počuli čosi v nás.

Špecifické koučovské ICF vzdelanie

Názov vzdelania:

team dynamics- working with team cards by Life Up

coaching vs. psychotherapy

no stone unturned

how to attract new clients? The best acquisition methods for coaches

how to earn the ICF Credentials, how to renew the existing credentials

systemic coaching and constellations/mapping relationships in system relevant to clients issue

bariéry a bariérové mosty

standard of coaching- development of core competencies

business coaching- meaning and mechanics of coaching in business

Inštitúcia:

Life Up

ICF Slovak

Kim Morgan, MCC

Viktor Kostický

ICF Slovak

Business Coaching College

Business Coaching College

Business Coaching College

Business Coaching College

Typ programu:

workshop

webinár

workshop

webinár

webinár

Rozsah:

5

1,5

7

2

1

12

12

12

84<br />

Iné vzdelanie

Názov vzdelania:

NLP Practitioner

psychodiagnostika FACET5

sociálno-psychologický výcvik

kariérne poradenstvo

Inštitúcia:

YOU academy

Greenhill Consulting, s.r.o.

UKF Nitra

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov

Rozsah:

40

30

1 semester - počas VŠ

92

Copyright © 2023 www.icf.sk - Created by nic.sk