Priezvisko a meno:

Němcová Miriam, Mgr.

Akreditácia:
ACC
Preferované oblasti:
životný a párový koučing, biznis koučing
Koučovacie jazyky:
slovenský
Hodín praxe:
150 hod.
ICF vzdelanie:
83 hod.
Iné vzdelanie:
132 hod.
Email:
Telefón:
0907316493
Foto: nemcova-miriam
Krátka charakteristika:

„Zmena sa vždy začína vo vnútri. Keď sa tam pohnú veci, pohnú sa aj vonku.“

Koučovací rozhovor považujem za jedinečný priestor na realizovanie takejto zmeny. Pri stretnutí prijímam človeka s rešpektom a úctou, bez ohľadu na to, s akou situáciou prichádza, i bez ohľadu na to, či sa týka jeho súkromia alebo práce. Pozorne načúvam nielen jeho príbehu, ale najmä jemu samému. Vážim si jeho chuť a odvahu pohnúť sa z miesta, „kde je“. Podporujem prehlbovanie jeho sebauvedomenia, skúmanie jeho hodnôt, motivácií, skutočných cieľov, ich celkového kontextu i prebratie konkrétnej zodpovednosti pre poctivé a udržateľné kráčanie na miesto, kde „chce byť“.

Niečo viac o mne? Hoci som vyštudovaný pedagóg, už dvadsiaty rok pôsobím v "biznise" - v súkromnej softvérovej spoločnosti, ako analytik, školiteľ a konzultant. Súčasne posledné dva roky pôsobím ako kouč, lektor koučingu a asistent v neziskovej organizácii - poradenskom centre pre rodiny v Bratislave.

Špecifické koučovské ICF vzdelanie

Názov vzdelania:

Business coaching-meaning and mechanics of coaching in business

Accomplished mentor coach sessions

Inštitúcia:

Business Coaching College

Business Coaching College

Typ programu:

ACSTH

Rozsah:

80

3

Iné vzdelanie

Názov vzdelania:

Emócie a Leadership -Workshop s Danom Newbym

Emócie a koučing

Práca s manželmi v kríze

Koučovanie manželských párov

Mediátor

Profesionálna komunikácia pre realizačné role

Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov

Inštitúcia:

ADDA Consultants, s.r.o.

Daniel Newby, PCC

PhDr. Marián Kubeš, CSc., PCC

PhDr. Marián Kubeš, CSc., PCC

Gavalieri s.r.o

Wiseman, s.r.o., Praha

MFF UK

Rozsah:

8 hodín

16 hodín

16 hodín

16 hodín

60 hodín

16 hodín

5 rokov

Copyright © 2019 www.icf.sk - Created by nic.sk