Kalendár udalostí

Akreditovaný kurz "Kouč 104 hodín" (začiatok)
piatok 13 marec 2020, 08:00am - 05:00pm
od Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

KOUČ 104 hodín – Certifikovaný výcvik v koučingu

 

kouč 104 hod

Túžite sa posunúť v rámci vlastného sebarozvoja ? Chceli by ste nájsť odpovede
na najdôležitejšie otázky vo vašom živote ? Chcete sa stať profesionálnym
koučom ? Poďte do toho s nami !
Akreditovaný kurz KOUČ 104 hodín ponúka najvyššiu odbornú úroveň v koučingu.
Zároveň vás podporíme k získaniu medzinárodných titulov ACC, PCC a MCC
prostredníctvom certifikovaného výcviku v koučingu, mentoringov a praktického
koučovania.
 
Každý človek je jedinečný a jedinečné sú aj jeho predstavy o úspechu. Úspešní ľudia robia vec inak,
myslia inak o sebe, o svojom živote. Každý je expertom na svoj vlastný život a odpovedať na
najdôležitejšie otázky života, si najlepšie vie každý sám. 
Viete, čo v živote chcete dosiahnuť a kde chcete byť ? Zamyslite sa a vyberte jeden úspech, ktorý
ste dosiahli a ste naňho hrdí. Komu ste vďační za svoj úspech ? Pozrite sa na súčasnú situáciu a
zhodnoťte, kde sa nachádzate, či ste spokojní alebo sa chcete posunúť ďalej ? 
Investujte do seba a žite vlastný sen každým dňom ! My Vám pomôžeme nájsť cestu a
privedieme vás tam, kde by ste chceli byť. 
 
ABSOLVENTI VÝCVIKU V KOUČINGU KOUČ 104 HODÍN ZÍSKAVAJÚ TROJNÁSOBNÚ CERTIFIKÁCIU
OD 
 • Medzinárodnej organizácie International Coach Federation
 • Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
 • Power Coachingu
 
KOMPLETNÝ BALÍK KOUČ 104 HODÍN ZAHŔŇA
 • Certifikát ICF s možnosťou získania ďalších medzinárodných certifikátov /napr. ACC, PCC,
 • MCC/
 • Osvedčenie MŠVVaŠ SR o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho
 • vzdelávania
 • Certifikát Power Coaching o absolvovaní KOUČ 104 hod.
 • Logo Power Coaching Certified Coach, k prezentovaniu sa ako certifikovaný kouč
 
 • Členstvo absolventov Power Coaching
 • 1 x Mentoring/platnosť 6 mesiacov od ukončenia kurzu
 • 5 x Mentoring/platnosť 12 mesiacov od ukončenia kurzu 
 • Príprava na certifikáciu ACC /usmernenie pri vypracovaní žiadosti + príprava na test/
 • Možnosť bezplatného zopakovania si výcviku 1x počas 1 roka od ukončenia výcviku
 • 10% zľava na všetky služby poskytujúce Power Coaching
 • Učebný materiál a písacie potreby
 • Občerstvenie

 

INTENZÍVNY A SEMESTRÁLNY VÝCVIK
 • Výcvik možno absolvovať v intenzívnej forme - 12 dní po sebe
 • Výcvik možno absolvovať v semestrálnej forme - 6 dvojdňových modulov v trvaní cca 4
mesiace (medzi jednotlivými modulmi budú účastníci trénovať v pracovných skupinách, s
konzultačnou podporou a spätnou väzbou od skúsených koučov)
 
VÝCVIKOM KOUČ 104 HODÍN ABSOLVENTI NADOBUDNÚ:
 • Prax v life koučingu, business koučingu, executive koučingu
 • Schopnosť využívať 11 kompetencií kouča podľa ICF a špecifiká koučingu
 • Schopnosť samostatne pracovať s klientom a efektívne viesť koučingové sedenia
 • Využívať množstvo nástrojov na praktické koučovanie a diagnostikovanie osobnosti
 • Schopnosť presvedčiť na základe dôvery 
 • Schopnosť definovania očakávanych kvalitatívnych a kvantitatívnych výstupov
 • Zvýšenie vlastného sebavedomia a posilnenia sebareflexie v rámci koučovacieho procesu
 
KURZ JE VHODNÝ PRE TÝCH, KTORÍ
 • Chcú získať kvalifikáciu kouča s neobmedzenou platnosťou
 • Chcú mať možnosť získať v rámci svojej praxe ďalšie medzinárodné certifikácie (ACC, PCC,
 • MCC).
 • Majú záujem zvýšiť si kvalifikáciu, napr.: osoby vo vedúcich pozíciách, riaditelia, manažéri,
 • HR, špecialisti ľudských zdrojov, tímlídri, personalisti, majitelia spoločností, konatelia,živnostníci, zamestnanci, osoby evidované na úrade práce, psychológovia a ďalší...
 • Majú záujem posunúť sa v rámci vlastného sebarozvoja.
OBSAH VÝCVIKU KOUČ 104 HODÍN
Výcvik tvorí 70% prax a 30% teória
 • Rozdielne školy koučingu
 • Solution focuse koučing a Self koučing
 • Cieľ koučingu - pozitívny, aktívny, etický
 • Kľúčové kompetencie kouča podľa ICF /11 kompetencií kouča/
 
 • Aplikácia koučingu v rôznych profesiách
 • Praktické ukážky koučingu
 • Koučingový proces a techniky efektívnej komunikácie
 • Koučingový rozhovor a silné otázky
 • Aktívny a pasívny jazyk
 • Komunikačné kanály
 • Jednoduché a pokročilé metódy na individuálny koučing
 • Základné metódy pre business koučing
 • Proces kontroly a zodpovednosť kouča
 • Samotné koučovanie s prítomnosťou kouča
ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA
 • Záverečná skúška sa uskutoční v posledný deň výcviku, pred 3 člennou komisiou
 • Skúška pozostáva z vedomostí, ktoré získate priamo na kurze
 • Priebeh skúšky: 1. časť: písomná / test, 2. časť: ústna / koučingový rozhovor
 
NAJBLIŽŠIE TERMÍNY
Bratislava 13.3.-27.6.2020 - semestrálny/6x2dni, 8-16 hod.
Bratislava 20.3.-31.03.2020 - intenzívny/12 dní vkuse, 8-16 hod.
Banská Bystrica 18.4.-29.4.2020 - intenzívny/12 dní vkuse, 8-16 hod.
Košice 18.5.-29.5.2020 - intenzívny/12 dní vkuse, 8-16 hod.
Bratislava 12.6.-23.6.2020 - intenzívny/12 dní vkuse, 8-16 hod.
CENA
 • od 2870,- Eur s DPH
 • Skupinové zľavy pre firmy
 • Zľava 30% pre študentov psychológie 
 • Ďalšie zľavy a zvýhodnenia:
Bratislava termíny 13.3.-27.6.20 a 20.3.-31.3.20 - 25% do 15.01.2020, 15% do 15.02.2020
Banská Bystrica termín 18.4.-29.4.20 - 25% do 15.02.2020, 15% do 15.03.2020
Košice termín 18.5.-29.5.20 - 25% do 15.03.2020, 15% do 15.04.2020
Bratislava termín 12.6.-23.6.20 - 25% do 15.04.2020, 15% do 15.05.2020
 •  Aktuálne programy úradov práce – napr. program REPAS, REPAS+, KOMPAS+
- možnosť preplatenia celého výcviku
- možnosť získania finančného príspevku cez úrad práce až do výšky 600, Eur
 
- zľava cca 70% pre uchádzačov evidovaných v čase kurzu na úrade práce v prípade, ak im nebude
schválené preplatenie kurzu cez program úradu práce
 
Kompletné informácie a podmienky súvisiace s výcvikom KOUČ 104 hod. nájdete tu:
https://www.powercoaching.sk/certifikovany-vycvik-kouc-104-hodin/
Prihlásiť sa môžete na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0948 168 011
 
TEŠÍME SA NA VÁS !
 
Partner podujatia: StartitUP a Meeto
Foto zdroj: www.unsplash.com

 

Copyright © 2020 www.icf.sk - Created by nic.sk