Kalendár udalostí

Akreditovaný kurz "Kouč 104 hodín"
sobota 26 október 2019, 08:00am - 04:00pm
od Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 KOUČ 104 hodín – Certifikovaný výcvik v koučingu

acsth logo 2

Medzinárodne certifikovaný International Coach Federation (ACSTH) a Akreditovaný MŠVVaŠ SR

Medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu, schválený ICF/International Coach Federation ako ACSTH/Approved Coach Specific Training Hours/.

Výcvik v koučingu akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Číslo vydanej akreditácie: POA:3390/2014/93/1.

Absolventi výcviku v koučingu KOUČ 104 hod. automaticky získavajú trojnásobnú certifikáciu – od ICF, MŠVVaŠ SR a Power Coaching.

NAJBLIŽŠIE TERMÍNY:

 • Banská Bystrica 11 dňový výcvik - 04.10.-14.10.2019
 • Bratislava sobotný výcvik – 26-27.10.19, 16.11.19, 30.11.19, 14.12.19, 11.1.20, 25.1.20, 8.2.20, 29.2.20, 14.3.20, 28.3.20, 30.3.20
 • Bratislava 11 dňový výcvik - 04.11. - 14.11.2019

MEDZINÁRODNÁ CERTIFIKÁCIA A AKREDITÁCIA

Medzinárodná certifikácia International Coach Federation (ICF) - Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH.

 • KOUČ 104 hod. je medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu, schválený medzinárodnou koučingovou federáciou ICF ako Approved Coach Specific Training Hours/ACSTH.
 • Úspešné absolvovanie výcviku KOUČ 104 hod. Vás oprávňuje vykonávať koučing na medzinárodnej úrovni, bez časového obmedzenia.
 • Po absolvovaní tohto výcviku máte otvorenú možnosť stať sa členom International Coach Federation a získať ďalšie medzinárodné certifikácie.
 • V prípade, ak ste absolvovali akreditovaný výcvik v koučingu bez medzinárodnej certifikácie od ICF, máte možnosť ho u nás dodatočne získať. Absolventi Power Coaching ho od 20.3.2017 získavajú automaticky. Pre viac informácii k dodatočnej certifikácii kliknite na nasledovný link:

https://www.powercoaching.sk/ziskajte-medzinarodny-certifikat-vycviku-v-koucingu-od-icf-acsthapproved-coach-specific-training-hours/

 

Privedieme Vás k medzinárodným úrovniam v koučingu - ACC, PCC od ICF

 • Absolvovanie výcviku KOUČ 104 hod. Vás oprávňuje k získaniu úrovní

Associate Certified Coach (ACC)

Professional Certified Coach (PCC)

       Master Certified Coach (MCC)

 • K splneniu podmienok poskytujeme 
  • Certifikát ACSTH/Approved Coach Specific Training Hours v rozsahu 104 hodín – ak sa rozhodnete absolvovať alebo ste absolvovali výcvik Power Coaching KOUČ 104 hod.
  • Individuálny alebo skupinový mentoring s certifikovaným koučom na úrovniach ACC, PCC.
  • Potvrdenie ohľadom absolvovania mentoringových koučing sedení pre účel získania poverenia.
  • Spätnú väzba k zvukovému záznamu z koučingového sedenia, predkladanému k žiadosti o získanie poverenia.
  • Možnosť pre koučov Power Coaching koučovať klientov Power Coaching v rámci špeciálnych podujatí.
 • Pre bližšie podmienky a prípravu k získaniu poverení ACC, PCC, navštívte nasledujúci link:

https://www.powercoaching.sk/privedieme-vas-k-medzinarodnym-urovniam-v-koucingu-acc-pcc-od-icf/

Akreditácia MŠVVaŠ SR

 • Kurz KOUČ 104 hod. je od roku 2014 akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, číslo vydanej akreditácie: POA:3390/2014/93/1.
 • Úspešné absolvovanie kurzu oprávňuje k výkonu koučingu na celom území Slovenskej republiky, bez časového obmedzenia.

Členstvá pre absolventov

 • Absolventi výcviku KOUČ 104 hod. sa automaticky stávajú členmi koučov Power Coaching.
 • Zároveň majú možnosť získať členstvo v ďalších slovenských aj medzinárodných organizáciách, ako napr.:

International Coach Federation

International Coach Federation Slovak Chapter

SAKO

Absolventi získajú

 • Certifikát ICF s možnosťou získania ďalších medzinárodných certifikátov, napr. ACC, PCC, MCC.
 • Osvedčenie MŠVVaŠ SR o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.
 • Certifikát Power Coaching o absolvovaní KOUČ 104 hod.
 • Logo Power Coaching Certified Coach, k prezentovaniu sa ako certifikovaný kouč.
 • 1x Mentoring.
 • Možnosť bezplatného zopakovania si výcviku 1x počas 1 roka od ukončenia výcviku, v prípade voľnej kapacity (platí pre samoplatcov FO a PO).

Výcvik v koučingu – KOUČ 104 hod., pripraví absolventov na výkon praxe v life koučingu, business koučingu, executive koučingu. Absolvent vzdelávacieho programu nadobudne poznatky z teórie a metodológie koučingu do tej miery, že bude schopný samostatne pripraviť a realizovať efektívne koučingové sedenia. Vie jasne identifikovať kľúčové body procesu a cieľ tak, aby bol aplikovateľný, reagujúci na reálne potreby, aktuálny, zrozumiteľný a adresný. Vie definovať očakávané kvalitatívne a kvantitatívne výstupy procesu koučovania. Pozná nástroje na diagnostikovanie osobnosti, etický kódex, 11 kompetencií kouča podľa ICF a špecifiká koučingu. Získa kompetencie v oblastiach aktívneho počúvania a efektívnej komunikácie. Vie stanoviť metódy ozdravovania kolektívu a je schopný presvedčiť na základe dôvery. Je schopný sebareflexie v rámci koučovacieho procesu.

KOUČING A JEHO PRÍSTUP


"Profesionálne koučovanie je postavené na profesionálnom, dlhšom alebo kratšom vzťahu, ktorý pomáha ľuďom dosahovať mimoriadne výsledky v ich osobnom alebo pracovnom živote, v ich firme alebo organizácii. Počas procesu koučovania si klienti prehlbujú schopnosť učenia sa (z vlastných skúseností), zvyšujú svoju výkonnosť a zlepšujú kvalitu svojho života. Smerovanie rozhovoru počas každého stretnutia si klient určuje sám, zatiaľ čo kouč počúva a prispieva svojimi postrehmi a otázkami. Takáto interakcia prináša jednoznačnosť a pomáha klientovi začať konať. Koučovanie zároveň urýchľuje klientov pokrok tým, že klient je oveľa sústredenejší a zodpovednejší pri uvedomení si problému a voľbe jeho riešenia. Koučovanie sa zameriava na to, kde sa klient nachádza v súčasnosti a čo je ochotný urobiť pre to, aby sa v budúcnosti dostal tam, kam chce. Preto členovia ICF – profesionálni koučovia a koučovia v procese certifikácie, tiež členovia ICF, veria tomu, že všetky dosiahnuté výsledky sú zásluhou klientových zámerov, volieb a konania, podporených snahou kouča a využitím procesu koučovania (definícia ICF)."

KURZ JE VHODNÝ PRE TÝCH, KTORÍ: 

 • Chcú získať kvalifikáciu kouča s neobmedzenou platnosťou.
 • Chcú mať možnosť získať v rámci svojej praxe ďalšie medzinárodné certifikácie (ACC, PCC, MCC).
 • Majú záujem zvýšiť si kvalifikáciu, napr.: osoby vo vedúcich pozíciách, riaditelia, manažéri, HR, špecialisti ľudských zdrojov, tímlídri, personalisti, majitelia spoločností, konatelia, živnostníci, zamestnanci, osoby evidované na úrade práce, mamičky na materskej dovolenke, zdravotníci, sociálni pracovníci, tréneri, poradcovia, fyzioterapeuti, psychoterapeuti, psychológovia, učitelia a pod. Certifikovaný výcvik KOUČ 104 hod. je častokrát vyžadovaný medzinárodnými spoločnosťami na rôzne pozície.
 • Majú záujem posunúť sa v rámci vlastného sebarozvoja.
 • Ak ste sa ešte nezúčastnili koučingového sedenia, odporúčame jeho absolvovanie, ideálne pred samotným výcvikom, pre komplexnejšie pochopenie samotnej podstaty kurzu a coachingu ako takého. Ak by ste mali záujem o termín cez Power Coaching, navštívte nasledovný odkaz: https://www.powercoaching.sk/life-coaching/

OBSAH VÝCVIKU

 • Výcvik je medzinárodne certifikovaný a akreditovaný v rozsahu 104 hodín, pričom 70% výcviku tvorí prax, 30% teória.
 • S poukazom na primárne praktické zameranie výcviku získate koučovacie kompetencie veľmi rýchlo a hneď po jeho absolvovaní môžete začať koučovať.
 • Počas trvania výcviku sú účastníci každý deň pozorovaní pri nácvikoch koučovania školiteľom.
 • Obsahové témy:

História koučingu / VIP- Timothy Gallwey / GROW- John Whitmore / Definícia koučingu / Rozdielne školy koučingu / Brief coaching- Peter Szabó / Solution focuse koučing / Self koučing / RESULTS COACHING Anthony Robbins / Ostatné školy koučingu / Cieľ- pozitívny, aktívny, etický / Kouč a iné profesie / Kľúčové kompetencie profesionálneho kouča podľa ICF - 11 kompetencií kouča / Etické princípy a etický kódex / Koučingový proces / Vytvorenie zmluvy o koučovaní / Koučingový rozhovor / Štruktúra koučovacieho rozhovoru / Aktívny a pasívny jazyk / Komunikačné kanály / Efektívna komunikácia / Silné otázky / Mapa Klienta / Jednoduché i pokročilé metódy na individuálny koučing / Základné metódy pre business koučing / Praktické ukážky koučingu / Stanovenie cieľa / Viktor Frankl / Claude Steiner / Vzťah, partnerstvo kouča a klienta/ Proces kontroly a zodpovednosť kouča / Úloha a zodpovednosť klienta / Samotné koučovanie - prítomnosť kouča / Kľúčové charakteristiky kouča / Osobnosť kouča / Osobnosť klienta

PODMIENKY

 • Minimálne SŠ vzdelanie účastníka.
 • Kurz prebieha prezenčnou formou.
 • Kurz prebieha v slovenskom jazyku.
 • Min. kapacita 10 účastníkov.

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA

 • Záverečná skúška sa uskutoční v posledný, 12. deň výcviku, pred 3 člennou komisiou.
 • Skúška pozostáva z vedomostí, ktoré získate priamo na kurze.
 • Odporúčame si na deň skúšky vyhradiť neobmedzený čas, keďže jej ukončenie závisí od počtu účastníkov.
 • Priebeh skúšky: 
 1. časť: písomná / 10 otvorených otázok
 2. časť: ústna / koučingový rozhovor

NÁSLEDNÁ PODPORA ABSOLVENTOV ZO STRANY POWER COACHING

 • Možnosť bezplatného zopakovania si výcviku 1x počas 1 roka od ukončenia výcviku, v prípade voľnej kapacity (platí pre samoplatcov FO a PO);
 • Možnosť získania medzinárodných certifikácií ACC, PCC;
 • Individuálny mentoring;
 • Skupinový mentoring;
 • Špecializované nadstavbové kurzy – Tímový koučing, Vzťahový koučing, Konštelácie, Tréning koučov, Manažér koučom, Neurolingvistické programovanie a.i.
 • Stretnutie koučov;
 • Koučovanie klientov Power Coaching v rámci vybraných podujatí;
 • Logo Power Coaching Certified Coach, k prezentovaniu sa ako certifikovaný kouč; 
 • Informácie len pre koučov;
 • Možnosť prenájmu koučovacej miestnosti v Power Coaching;
 • a.i.

DÁTUM, MIESTO a ČAS NAJBLIŽŠÍCH TERMÍNOV

 • Banská Bystrica 11 dňový výcvik - 04.10.-14.10.2019
 • Bratislava sobotný výcvik – 26-27.10.19, 16.11.19, 30.11.19, 14.12.19, 11.1.20, 25.1.20, 8.2.20, 29.2.20, 14.3.20, 28.3.20, 30.3.20
 • Bratislava 11 dňový výcvik - 04.11. - 14.11.2019

- Výcvik v Bratislave prebieha v Power Coaching Mierová 56, Bratislava-Ružinov, v Banskej Bystrici v Hotel Arcade na námestí

- 11 dňový výcvik prebieha 11 za sebou nasledujúcich dní, vrátane víkendov, v čase od 8-16 hod., cca 12-13 hod. obedná prestávka.

- Sobotný výcvik prebieha v soboty každé 2-3 týždne, podľa určených termínov, v čase od 8-16 hod., cca 12-13 hod. obedná prestávka.

CENA

 • 4100,- Eur s DPH / 104 hodín
 • Zľavy 25% a 15%
 • Banská Bystrica 11 dňový výcvik -  04.10.-14.10.2019

      25% do 15.8.19, t.j. 3075,- Eur s DPH / 15% do 15.9.19, t.j. 3485,- Eur s DPH

 • Bratislava sobotný výcvik – 26-27.10.19, 16.11.19, 30.11.19, 14.12.19, 11.1.20, 25.1.20, 8.2.20, 29.2.20, 14.3.20, 28.3.20, 30.3.20

      25% do 31.8.19, t.j. 3075,- Eur s DPH / 15% do 30.9.19, t.j. 3485,- Eur s DPH

 • Bratislava 11 dňový výcvik - 04.11. - 14.11.2019

      25% do 15.9.19, t.j. 3075,- Eur s DPH / 15% do 15.10.19, t.j. 3485,- Eur s DPH

 • Zľava 30% 

pre študentov psychológie - 2870,- Eur s DPH

 • Aktuálne programy úradov práce – napr. program REPAS, REPAS+, KOMPAS+
 • možnosť preplatenia celého výcviku
 • možnosť získania finančného príspevku cez úrad práce až do výšky 600,- Eur
 • zľava cca 70% pre uchádzačov evidovaných v čase kurzu na úrade práce v prípade, ak im nebude schválené preplatenie kurzu cez program úradu práce - 1260,48 Eur s DPH

V CENE

 • Certifikát ICF/International Coach Federation
 • Osvedčenie MŠVVaŠ SR
 • Certifikát Power Coaching
 • Logo Power Coaching Certified Coach, k prezentovaniu sa ako certifikovaný kouč
 • Možnosť bezplatného zopakovania si výcviku 1x počas 1 roka od ukončenia výcviku, v prípade voľnej kapacity (platí pre samoplatcov FO a PO)
 • 1x menotoring
 • Manuál
 • Písacie potreby, blok, pomôcky
 • Občerstvenie

V prípade neúčasti na kurze alebo storna, ostáva klientovi uhradená suma ako kredit, ktorý môže v Power Coachingu v plnej výške využiť v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami zverejnenými na web stránkach www.powercoaching.sk, www.businesscoaching.sk. Ak je kurz zrušený zo strany organizátora, suma sa automaticky vráti klientovi v plnej výške.

VČAS PRED ZAČATÍM VÝCVIKU JE POTREBNÉ ODOVZDAŤ

 1. Prihlášku
 • Podpísaný originál alebo podpísaný scan emailom. Prihlášku Vám zašleme emailom alebo odovzdáme osobne.
 1. GDPR – ochrana osobných údajov
 • Odkaz k vyplneniu Vám zašleme emailom.
 1. Tí, ktorí sa zúčastňujú cez program REPAS+, KOMPAS+ a pod., okrem vyššie uvedeného odovzdajú:
 • Potvrdenie o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu – 1x originál.
 • Potvrdenie poskytovateľa rekvalifikácie, resp. Špecifikáciu zrealizovaného rekvalifikačného kurzu – 1x (2x) – originál.
 • Oznámenie o nástupe na rekvalifikačný kurz – 1x originál.
 1. Adresa pre doručenie:
 • Power Coaching, s.r.o., Mierová 56, 821 05 Bratislava.

ORGANIZÁTOR

 • Power Coaching s.r.o. / Vzdelávacia inštitúcia a koučingová poradňa 
 • Mgr. Silvia Langermann PCC, garant KOUČ 104 hod., zakladateľka Power Coaching
 • Power Coaching ponúka kurzy, školenia, tréningy, prednášky, motivačné stretnutia, workshopy, individuálny koučing, life koučing, executive koučing, business koučing, mentoring, osobnostnú diagnostiku, GPOP, 360stupňov spätnú väzbu, mediáciu a.i.
 • Lektori:

Mgr. Silvia Langermann, PCC / lektor, psychológ, kouč, mentor, mediátor /

Mg. Silvia Gallová, PCC /lektor, kouč, mentor, supervízor, mediátor /

KONTAKT A PRIHLASOVANIE

 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0948 168 011
 • Mierová 56, 821 05 Bratislava – Ružinov
 • www.powercoaching.skwww.businesscoaching.sk
 • FB: Coaching-poradna
 • Instagram: Power Coaching
 • Linkedin: Power Coaching 

ĎALŠIE INFORMÁCIE K VÝCVIKU


https://www.youtube.com/watch?v=QzguYrqeKhY&t=4s

https://www.powercoaching.sk/mate-vsetky-zdroje-na-to-aby-ste-dokazali-cokolvek/

https://www.powercoaching.sk/koucing-radit-ci-neradit/

https://www.youtube.com/watch?v=BVTbkwKBmw8
https://www.youtube.com/watch?v=xurzvkDNGOs

https://www.powercoaching.sk/reakcie-ucastnika-romana-na-kurz-kouc-104/

https://www.powercoaching.sk/som-kouc/

https://www.powercoaching.sk/silne-emocie-z-kurzu-kouc-104-hodin-v-bratislave/

https://www.powercoaching.sk/oktobrovy-kurz-kouc-104-sa-prave-skoncil/

https://www.powercoaching.sk/kurz-kouc-104-ocami-jeho-absolventky/

Partner podujatia: StartitUP a Meeto

 

silvia langermann

Mgr. Silvia Langermann, ACC
Coach, lektorka, mentorka
Coaching je môj životný štýl, neviem inak.

Základom akejkoľvek mojej práce je coachingový prístup. Prináša efektivitu a riešenia nielen v rámci coachingových sedení jednotlivcov, ale aj v rámci spolupráce s firmami. Najmä vo firemnom prostredí pracujem s viacerými oblasťami, v ktorých coaching s úspechom uplatňujem. Nastavujeme strategické a marketingové plány, realizujeme personálne audity, pracujeme intenzívne na rozvoji managementu či jednotlivých tímov.

Každý rozvoj prináša zmeny a tie opäť prinášajú rozvoj. V tomto neustálom kolobehu pomáham jednotlivcom a firmám prijať a realizovať výsledky zmien. Moja práca ma napĺňa už viac ako 10 rokov, o čom svedčia aj vzdelávacie  aktivity pre verejnosť, ktorých cieľom je vytvoriť priestor pre rozvoj tých, ktorí ho hľadajú.

 

Copyright © 2022 www.icf.sk - Created by nic.sk