Kalendár udalostí

Life koučing výcvik - medzinárodne certifikovaný výcvik ACSTH - 60 až 99 hodín (začiatok)
Od streda 25 september 2019
Do štvrtok 26 september 2019
od Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Life koučing výcvik - medzinárodne certifikovaný výcvik ACSTH

5-modulov venovaných práci s vlastnými postojmi, hodnotami a bariérami

acsth logo

Výcvik je určený pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť koučovať predovšetkým životné témy, a súčasne chcú pracovať na sebe, na vlastnom sebarozvoji a sebapoznávaní. Je vedený interaktívnym spôsobom, plný diskusií, zdieľania, zážitkových cvičení a vnútornej práce.

Výcvik vedú: Zuzana Karpinská, PCC a Denisa Kmecová, PCC

Lektorky sú autorky knihy Koučovanie podľa pyramídy – zrozumiteľný návod ako viesť transformačný rozhovor v biznise aj osobnom živote. Sú ICF registrované mentorky koučovania.

 Denisa Kmecová a Zuzana Karpinská

 

Rozsah:                   5 × 2 dni
Cena:                       2 360 € + 20 % DPH (2 832 € vrátane DPH) / osoba (10 tréningových dní)
Miesto konania:   Školiace centrum Business Coaching College
                                  Karloveské rameno 3498/6, 841 04 Bratislava

 

TERMÍNY:

1. Modul: 25. a 26. september 2019
Sformulovanie klientovho zámeru a cieľa

Najskôr sa zameriame na to, ako klientovi pomôcť zadefinovať vlastné predstavy o smerovaní jeho života, ktoré by bolo pre neho dobré: Aby si klient odpovedal na otázky: Kde som v súčasnosti, ako sa mám, čo chcem mať inak? Preskúmanie prítomnosti a vlastných možností otvára cestu k nachádzaniu riešení.

2. Modul: 6. a 7. november 2019
Objavovanie hodnôt a osobnej sily klienta

Tento modul je zameraný na koučovacie nástroje pomáhajúce klientovi objavovať a definovať vlastné hodnoty, odlišovať skutočné hodnoty od presvedčení a na prácu s limitujúcimi presvedčeniami. Špecifickú pozornosť budeme venovať všímaniu si zdrojov klientovej osobnej sily a sebavedomia.

3. Modul: 11. a 12. december 2019
Práca s vnútornými a vonkajšími prekážkami klienta

Keď sme s klientom objavili, čo skutočne chce mať vo svojom živote prítomné, a ktoré svoje hodnoty bude týmto ctiť, je čas pozrieť sa na techniky pomáhajúce mu identifikovať a prekonávať prekážky, s ktorými sa môže stretnúť. Zameriame sa na koučovacie nástroje na zvýšenie sebauvedomenia, prácu so skrytými lojalitami a vnútornými bariérami.

4. Modul: 5. a 6. február 2020
Práca s konfliktom a osobnou mocou klienta

Konflikty sprevádzajú naše životy a patria k problémom, ktoré naši klienti do koučovania často prinášajú. Tento modul pripravuje kouča na to ako pomôcť klientovi pripravovať sa na náročné konverzácie, vrátane hrania rolí. Pozrieme sa, ako sa naše sebavnímanie vlastnej moci líši od toho, ako ju vnímajú ostatní a čo z toho vyplýva.

5. Modul: 4. a 5. marec 2020
Bilančné rozhovory s klientom

V tomto moduli sa sústredíme na bilanciu vlastného progresu počas výcviku a na to, ako bilancovať klientov progres a viesť bilančné koučovacie rozhovory. Pozrieme sa tiež na to, ako v koučovaní dávať spätnú väzbu a čo je priama komunikácia.

 

Viac info o Business Coaching College

Popis výcviku

Prihláška na Lifecoaching Program

 

Copyright © 2022 www.icf.sk - Created by nic.sk