Kalendár udalostí

Akreditovaný kurz "Kouč 104 hodín"
Od sobota 30 marec 2019 -  08:00am
Do streda 10 apríl 2019 - 04:00pm
od Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 Kurz akreditovaný MŠVVaŠ a medzinárodne certifikovaný ICF/ACSTH
Bratislava, Banská Bystrica, Košice

acsth logo 2

osvedcenie 

AKREDITÁCIA A MEDZINÁRODNÁ CERTIFIKÁCIA

Akreditácia MŠVVaŠ SR

 • Kurz KOUČ 104 hod. je od roku 2014 akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, číslo vydanej akreditácie: POA:3390/2014/93/1.
 • Úspešné absolvovanie kurzu oprávňuje k výkonu koučingu na celom území Slovenskej republiky.

Medzinárodná certifikácia International Coach Federation (ICF)/ACSTH

 • Kurz KOUČ 104 hod. je medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu a schválený medzinárodnou koučingovou federáciou ICF ako Approved Coach Specific Training Hours/ACSTH.
 • Úspešné absolvovanie kurzu oprávňuje vykonávať koučing na medzinárodnej úrovni.
 • Možnosť dodatočného získania certifikácie ICF aj v prípade už absolvovaného akreditovaného kurzu KOUČ, ktorý neobsahoval medzinárodnú certifikáciu.

Absolventi získajú

 • Osvedčenie MŠVVaŠ SR o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.
 • Certifikát ICF/ACSTH s možnosťou získania ďalších medzinárodných certifikátov:

Associate Certified Coach (ACC)
Master Certified Coach (MCC)
Professional Certified Coach (PCC).

Absolvent vzdelávacieho programu nadobudne poznatky z teórie a metodológie koučingu do tej miery, že bude schopný samostatne pripraviť a realizovať efektívne koučingové sedenia. Vie jasne identifikovať kľúčové body procesu a cieľ tak, aby bol aplikovateľný, reagujúci na reálne potreby, aktuálny, zrozumiteľný a adresný. Vie definovať očakávané kvalitatívne a kvantitatívne výstupy procesu koučovania. Pozná nástroje na diagnostikovanie osobnosti, etický kódex, históriu a špecifiká koučingu. Získa kompetencie v oblastiach aktívneho počúvania a efektívnej komunikácie. Vie stanoviť metódy ozdravovania kolektívu a je schopný presvedčiť na základe dôvery. Je schopný sebareflexie v rámci koučovacieho procesu.

KOUČING A JEHO PRÍSTUP

"Profesionálne koučovanie je postavené na profesionálnom, dlhšom alebo kratšom vzťahu, ktorý pomáha ľuďom dosahovať mimoriadne výsledky v ich osobnom alebo pracovnom živote, v ich firme alebo organizácii. Počas procesu koučovania si klienti prehlbujú schopnosť učenia sa (z vlastných skúseností), zvyšujú svoju výkonnosť a zlepšujú kvalitu svojho života.

Smerovanie rozhovoru počas každého stretnutia si klient určuje sám, zatiaľ čo kouč počúva a prispieva svojimi postrehmi a otázkami. Takáto interakcia prináša jednoznačnosť a pomáha klientovi začať konať. Koučovanie zároveň urýchľuje klientov pokrok tým, že klient je oveľa sústredenejší a zodpovednejší pri uvedomení si problému a voľbe jeho riešenia. Koučovanie sa zameriava na to, kde sa klient nachádza v súčasnosti a čo je ochotný urobiť pre to, aby sa v budúcnosti dostal tam, kam chce. Preto členovia ICF – profesionálni kouči a kouči v procese certifikácie, tiež členovia ICF, veria tomu, že všetky dosiahnuté výsledky sú zásluhou klientových zámerov, volieb a konania, podporených snahou kouča a využitím procesu koučovania (definícia ICF)."

OBSAH KURZU

 • Kurz je v trvaní 104 hodín, pričom 70% kurzu tvorí prax, 30% teória.
 • S poukazom na primárne praktické zameranie kurzu získate koučovacie kompetencie veľmi rýchlo a hneď po jeho absolvovaní môžete začať koučovať.
 • Počas trvania výcviku sú účastníci každý deň pozorovaní pri nácvikoch koučovania školiteľom.
 • Obsahové témy:

História koučingu / VIP- Timothy Gallwey / GROW- John Whitmore / Definícia koučingu / Rozdielne školy koučingu / Brief coaching- Peter Szabó / Solution focuse koučing / Self koučing / RESULTS COACHING AnthonyRobbins / Ostatné školy koučingu / Cieľ- pozitívny, aktívny, etický / Kouč a iné profesie / Kľúčové kompetencie profesionálneho kouča podľa ICF - 11 kompetencií kouča / Etické princípy a etický kódex / Koučingový proces / Vytvorenie zmluvy o koučovaní / Koučingový rozhovor / Štruktúra koučovacieho rozhovoru / Aktívny a pasívny jazyk / Komunikačné kanály / Efektívna komunikácia / Silné otázky / Mapa Klienta / Jednoduché i pokročilé metódy na individuálny koučing / Základné metódy pre biznis koučing / Praktické ukážky koučingu / Stanovenie cieľa / Viktor Frankl / Claude Steiner / Vzťah, partnerstvo kouča a klienta/ Proces kontroly a zodpovednosť kouča / Úloha a zodpovednosť klienta / Samotné koučovanie - prítomnosť kouča / Kľúčové charakteristiky kouča / Osobnosť kouča / Osobnosť klienta

PODMIENKY

 • Minimálne SŠ vzdelanie účastníka.
 • Kurz prebieha prezenčnou formou.
 • Kurz prebieha v slovenskom jazyku.
 • Min. kapacita 5 účastníkov.

DÁTUM, MIESTO a ČAS

 • Bratislava, 30.3. – 10.4.2019
 • Banská Bystrica, 27.4. – 08.5.2019
 • Košice, 24.5.-4.6.2019
 • Bratislava, 14.6.-24.6.2019
 • 12 dní, každý deň vrátane víkendov, v čase od 8-16 hod.

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA

 • Záverečná skúška sa uskutoční v posledný, 12. deň kurzu, pred 3 člennou komisiou.
 • Skúška pozostáva z 2 častí:
 1. časť: písomná / otvorené otázky
 2. časť: ústna / koučingový rozhovor

Odporúčame si na deň skúšky vyhradiť neobmedzený čas, keďže jej ukončenie závisí od počtu účastníkov.

ORGANIZÁTOR

 • Power Coaching s.r.o. / Vzdelávacia inštitúcia a koučingová poradňa
 • Power Coaching ponúka kurzy, školenia, tréningy, prednášky, motivačné stretnutia, workshopy, individuálny koučing, life koučing, executive koučing, biznis koučing, mentoring, osobnostnú diagnostiku, GPOP, 360stupňov spätnú väzbu a.i.
 • www.powercoaching.sk
 • Odborný garant a lektor:

Mgr. Silvia Langermann, ACC: garant, lektor, psychológ, kouč, mentor, supervízor, zakladateľka vzdelávacej a koučingovej poradne Power Coaching

KONTAKT A PRIHLASOVANIE

 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0948 168 011, 0911 467 629
 • Power Coaching, s.r.o., Mierová 56, Bratislava – Ružinov, www.coaching-poradna.sk

CENA

 • 4 100,- Eur s DPH / 104 hodín
 • zľava 25 %: BA 1. termín do 31.12.2018, BB do, 15.2.2019, KE do 31.03.19, BA 2. termín do 15.04.19 - 3 075,- Eur s DPH
 • zľava 15 %: BA 1. termín do 31.1.18, BB do 15.3.19, KE do 30.04.2019, BA 2. termín do 15.05.19 – 3 485,- Eur s DPH
 • zľava 30 % pre študentov psychológie - 2 870,- Eur s DPH
 • možnosť preplatenia cez aktuálny program úradov práce - program REPAS, REPAS+, KOMPAS+
 • možnosť získania finančného príspevku cez úradu práce
 • zľava cca 70 % pre uchádzačov evidovaných v čase kurzu na úrade práce v prípade, ak im nebude schválené preplatenie kurzu cez program úradu práce - 1 260,48 Eur s DPH

V CENE

 • Osvedčenie MŠVVaŠ SR
 • Certifikát ICF/International Coach Federation
 • Možnosť zopakovať si 1x kurz v priebehu 2 rokov od absolvovania
 • 1x menotoring
 • Manuál
 • Písacie potreby, blok, pomôcky
 • Občerstvenie

 

silvia langermann

Mgr. Silvia Langermann, ACC
Coach, lektorka, mentorka
Coaching je môj životný štýl, neviem inak.

Základom akejkoľvek mojej práce je coachingový prístup. Prináša efektivitu a riešenia nielen v rámci coachingových sedení jednotlivcov, ale aj v rámci spolupráce s firmami. Najmä vo firemnom prostredí pracujem s viacerými oblasťami, v ktorých coaching s úspechom uplatňujem. Nastavujeme strategické a marketingové plány, realizujeme personálne audity, pracujeme intenzívne na rozvoji managementu či jednotlivých tímov.

Každý rozvoj prináša zmeny a tie opäť prinášajú rozvoj. V tomto neustálom kolobehu pomáham jednotlivcom a firmám prijať a realizovať výsledky zmien. Moja práca ma napĺňa už viac ako 10 rokov, o čom svedčia aj vzdelávacie  aktivity pre verejnosť, ktorých cieľom je vytvoriť priestor pre rozvoj tých, ktorí ho hľadajú.

 

Copyright © 2022 www.icf.sk - Created by nic.sk