Koučovanie je pomerne nová profesia nielen na Slovensku, ale aj celosvetovo. Veľkou výhodou je však, že už od začiatku sa začali stanovovať kritériá pre prácu profesionálnych koučov a tak dnes máme jasný systém pre klientov ale aj pre samotných koučov ako v našej profesii odborne rásť.

Koučovanie je pomerne nová profesia nielen na Slovensku, ale aj celosvetovo. Veľkou výhodou je však, že už od začiatku sa začali stanovovať kritériá pre prácu profesionálnych koučov a tak dnes máme jasný systém pre klientov ale aj pre samotných koučov ako v našej profesii odborne rásť.

Koučovacie rozhovory prebiehajú individuálne a mnohokrát idú veľmi hlboko. Kouč môže byť a aj mal by byť v živote človeka výrazným katalizátorom zmien. Pre klienta je preto dôležité vedieť si vybrať akou metódou by chcel byť koučovaný a kto bude jeho partnerom.

Na Slovensku sa dalo po prvý krát stretnúť s koučingom v roku 1997. Trvalo však ešte niekoľko rokov, kým sa dostal do dnešného významu a využitia. Medzníkom v jeho profesionalizácii bol rok 2005, keď na I. Konferencii o koučovaní jej účastníci iniciovali vznik Slovenskej asociácie koučov, v skratke „SAKO“. Stalo sa tak v roku 2006 , kedy „SAKO“ vznikla ako nezávislá nezisková organizácia. Združuje jednotlivcov (koučov) a organizácie. V obidvoch prípadoch ide o profesionálny záujem a prax v koučingu.

Zakladajúcimi členmi „SAKO“ sú medzinárodne certifikovaní kouči. Svojim rozhodnutím tak dali základy rovnocennej a partnerskej spolupráce Slovenskej asociácie koučov s  Medzinárodnou federáciou koučov: International Coach Federation, v skratke „ICF“. Medzinárodné formulované štandardy sú aj štandardami „SAKO“. Od roku 2010 sa povolanie „kouč“ oficiálne zaradilo aj medzi činnosti podnikania v živnostenskom registri.

Slovenský model certifikácie koučov

Spomínané štandardy ICF sú v praxi realizované cez 11 kompetencií, ktoré profesionálny kouč vo svojej práci používa. Z nich vychádza aj slovenský Certifikačný proces koučov a Akreditačný proces vzdelávacích kurzov na Slovensku. Cieľom certifikačného procesu SAKO je posilniť kvalitu povolania koučov. Certifikačný systém SAKO je prispôsobený slovenskému prostrediu a je podobný medzinárodným a iným národným štandardom. Kouč, ktorý získal status Certifikovaný kouč SAKO, dosahuje svojou úrovňou koučovacích kompetencií porovnateľnú úroveň s koučom certifikovaným ICF ako Associated Certified Coach (ACC).

Tento stupeň potvrdzuje, že kouč preukázal požadované zručnosti a odborné vzdelanie v oblasti koučingu a SAKO mu udeľuje profesionálnu garanciu pre výkon koučingu v praxi.

Znamená to, že v skúške preukázal, že:

 • súhlasí a zaväzuje sa dodržiavať Etický kódex SAKO,

 • disponuje 11 koučovacími kompetenciami na úrovni ekvivalentnej stupňu ACC podľa ICF,

 • absolvoval minimálne 60 hodín vzdelania v oblasti koučovania,

 • má požadovanú prax v koučovaní preukázanú stanoveným počtom odkoučovaných hodín (100 hodín),

 • absolvoval „mentorovaný koučing“ pod dohľadom vybraného kouča,

 • poskytol 2 odporúčacie listy od skúsených koučov, ktorí potvrdia potrebnú úroveň kompetencií kouča a jeho spôsobilosť v koučovaní.

Certifikát je platný 3 roky, počas ktorých je kouč uvedený v adresári koučov ako certifikovaný kouč SAKO a na certifikáte má presne uvedenú platnosť certifikátu. Pre obnovu certifikácie je potrebné vykonať od vydania certifikátu ďalších minimálne 60 hodín koučovania a absolvovať 30 hodín vzdelávania v oblasti koučovania. Po doložení dokumentácie o uvedených aktivitách získa kouč predĺženie certifikátu bez ďalšej skúšky.

Medzinárodný model certifikácie koučov

Celosvetovo platnú certifikáciu udeľuje koučom ICF. ICF je najväčšia svetová organizácia profesionálnych koučov, ktorí koučujú v oblasti profesného i osobného života a ktorí sa hlásia ku koučingu tak, ako ho ICF definuje. Združuje viac ako 18.000 koučov viac ako 100 krajinách celého sveta. Funguje od roku 1995.

Jasne vymedzuje prístup, správanie a konanie, aké jej členovia - profesionálni kouči pod pojmom koučing a koučovanie ponúkajú. Definuje, ako sa koučovia združení v ICF správajú a pristupujú k svojim klientom, aký etický kódex dodržiavajú a aké hlavné kompetencie majú mať.

Definuje vysoké profesné štandardy pre koučov, zaisťuje nezávislú certifikáciu pre koučov a tréningové školy a podporuje vytváranie globálnej siete certifikovaných profesionálnych koučov.

Hlavné poslanie Medzinárodnej federácie koučov je rozvíjať umenie, teóriu a prax profesionálneho koučingu.

Medzinárodná federácia koučov definuje koučing ako partnerstvo s klientom v procese, ktorý kreatívne podnecuje myšlienky a inšpiruje ich k maximalizácii osobného a profesionálneho potenciálu

Akreditačný systém ICF

ICF ponúka tri rôzne akreditačné úrovne, ktoré sa rozlišujú podľa získaných tréningov a skúseností.

  • Master Certified Coach (MCC)®

  • Professional Certified Coach (PCC)®

  • Associate Certified Coach (ACC)®

Medzinárodne uznávané tituly profesionálnych koučov ACC®, PCC® a MCC® je možné získať len priamo v  ICF.

Minimálne požiadavky pre certifikačnú úroveň

Akreditovaný tréning Odkoučované

Master Certified Coach (MCC)® 200 hodín 2500 hodín

Professional Certified Coach (PCC)® 125 hodín 750 hodín

Associate Certified Coach (ACC)® 60 hodín 100 hodín

Dôvody a ciele ICF certifikácie sú:

 • Definovať a zabezpečiť minimálne štandardy pre certifikovaných 
  profesionálnych koučov a akreditované školy, poskytujúce tréningy 
  v oblasti koučingu. 

 • Zabezpečiť klientom požadovanú minimálnu alebo vyššiu úroveň kvality 
  jednotlivých koučov a tréningových škôl. 

 • Skvalitňovať profesionálny koučing a posunúť ho na samostatnú
   a jasne definovanú profesiu.

 • Systém ICF certifikácíí a akreditácíí zaisťuje koučom a tréningovým školám ohodnotenie,ktoré im pomáha k odlíšeniu sa na dodávateľskom trhu.

Na Slovensku už máme dvoch koučov s titulom PCC a onedlho budeme mať viac ako desiatku koučov s titulom ACC. Systém certifikácie sa osvedčil a čoraz viac firiem pri výbere koučov prihliada na napĺňanie štandardov kvality definovaných SAKO, či ICF.

Dagmar Kéryová, medzinárodne certifikovaný Co-Active kouč, viceprezidentka ICF Slovak Chapter, www.icf.sk

Ing. Eva Timková, členka ICF , SAKO a členka Certifikačnej komisie SAKO, www.sako.sk

Copyright © 2021 www.icf.sk - Created by nic.sk