Priezvisko a meno:

Michalcová Eva, Mgr.

Akreditácia:
ACC
Preferované oblasti:
life koučing, business koučing, všetky
Koučovacie jazyky:
slovenský
Hodín praxe:
260 hod.
ICF vzdelanie:
89 hod.
Email:
Foto: michalcova-eva-2
Krátka charakteristika:

Eva je externá koučka s medzinárodnou certifikáciou od ICF, akreditácia ACC. Pôsobila ako manažérka v medzinárodnej a nadnárodnej spoločnosti, má skúsenosti s vedením a rozvojom obchodného tímu a obchodných aktivít (FMCG sektor a oblasť uzatvorených systémov stravovania). V koučingu využíva prístup založený na princípe polarít. Zameriava sa na individuálny a skupinový koučing. Venuje sa tiež témam žien na materskej, kde uplatňuje koučingový prístup a vzdelávanie.

Špecifické koučovské ICF vzdelanie

Názov vzdelania:

Integratívny koučing

Priama komunikácia a prítomnosť kouča

Inštitúcia:

Double B

Double B

Typ programu:

ACSTH

CCE

Rozsah:

75,5

14

Iné vzdelanie

Názov vzdelania:

Katalyzujúce, radikalizujúce, polarizujúco integratívne techniky

Supervízia a mentoring pre manažérov a koučov využívajúcich koučing

Tématická nadstavba, supervízia a mentoring

Andragogika, Mgr.

Ekonómia a Manažment, Bc.

Inštitúcia:

Double B

Double B

Double B

Rozsah:

8

28

8

Copyright © 2020 www.icf.sk - Created by nic.sk