Prostredníctvom svojich miestnych pobočiek (Local ICF Chapters) rozmiestnených po celom svete poskytuje Medzinárodná federácia koučov svojim členom možnosti, aby sa stretávali a vzájomne lepšie spoznali, umožňuje im navštevovať rôzne rozvojové programy a podujatia, a tak sa celkovo intenzívnejšie zapojiť do práce v ICF a podporiť jeho globálne poslanie - rozvíjanie umenia, teórie a praktických aspektov profesionálneho koučingu.

ICF – Slovenská pobočka taktiež sprístupňuje záujemcom o koučing – potenciálnym klientom – možnosť nájsť vo svojim okolí akreditovaných koučov, ktorí sú členmi ICF, a to zverejnením Registra koučov - http://www.icf.sk/register-koucov .

Slovenská pobočka ICF bola založená v polovici roka 2007. Jej zakladajúcimi členmi boli Marián Fabian - prezident, Zlatica M. Stubbs – viceprezident a členovia Klára Giertlová a Alfonz Haviar. Do konca roku 2007 sa členská základňa rozšírila na 7 členov.

 

V roku 2008 sa stala prezidentkou Zlatica M. Stubbs, viceprezidentkou Ľudmila Hadarová. Koncom tohoto roka mala slovenská pobočka už 19 členov. Nakoľko všetci boli zároveň aj členmi SAKO (Slovenskej Asociácie Koučov), bolo dohodnuté strategické partnerstvo s cieľom prepojiť svoje aktivity a podporiť rozvoj koučovania na Slovensku. V roku 2008 bola tiež spolu so SAKO 3. Konferencia o koučovaní na Slovensku s medzinárodnou účasťou. Hosťom bol Sir John Whitmore z Veľkej Británie, jedného z najvýznamnejších, medzinárodne uznávaných osobností koučingu, spolu s prispievajúcimi z Nemecka, Izraelu, reprezentantmi ICF z Talianska, Ceskej Republiky a Madarska ako aj vtedajšia viceprezidentka ICF Global – Giovanna d´ Alessio.

Sir John Whitmore pripravil ako daľší bonus ešte workshop len pre koučov.

 

V roku 2010 sa stal prezidentom Dalibor Bednařík, viceprezidentkou Zuzana Karpinská a členmi boardu Zlatica M. Stubbs, Rudolf Lukačka, Peter Štefányi. V tomto období ICF Slovak Chapter spolu so SAKO pripravili 4. ročník medzinárodnej konferencie o koučovaní “Koučing v službách biznisu”.

 

V roku 2012 sa stala prezidentkou Zuzana Karpinská, viceprezidentkou Dagmar Kéryová a členmi boardu Rudolf Lukačka, Peter Štefányi, a Dalibor Bednařík. ICF - Slovenská pobočka sa stáva finančne samostatným OZ vďaka výberu členského.

 

V roku 2014 sa stale prezidentskou Dagmar Kéryová, viceprezidentkou Zuzana Karpinská. Aktivity ICF - Slovenská pobočka sú vedené profesionálne vďaka zriadniu pozície Virtuálnej asistentky - J. Hoppanová. Zároveň oslavujeme 20. výročie založenia ICF Global.

 

V roku 2016 sa prezidentom stáva Boris Dobiš, viceprezidentkou je Dagmar Kéryová. Oslavujeme 10. výročie založenia ICF - Slovenská pobočka (2017) a na globálnej úrovni sme dosiahli status ICF Slovak Charter Chapter (> 50 členov ICF Global).

 

V roku 2018 sa prezidentkou stáva Erika Falťanová, viceprezidentom je Boris Dobiš, členovia Boardu Svetlana Poláková, Zora Inka Grohoľová, Tomáš Pešek. ICF Slovenská pobočka úspešne spolupracuje s Butterfly Effect aTeach for Slovakia, tiež sme zorganizovali kooperačný projekt so SAKo - PeerCamp & Koučovica. 

 

V roku 2020 sa prezidentskou stáva Zora Inka Grohoľová, viceprezidentkou je Erika Falťanová, členovia Boardu sú Boris Dobiš, Svetlana Poláková, Zuzana Jojićová a Tomáš Pešek. Začali sme dobývať virtuálny svet v koučovacom priemysle ...

Misia

Poskytovať občanom, firmám v komerčnej i neziskovej sfére špičkovú, svetovú kvalitu koučingu ako službu.

Vízia

ICF SK je vyhľadávanou organizáciou pre vysoký, medzinárodný štandard úrovne koučovania svojich členov. Určuje štadard kvality  v koučovaní a rozvoji koučov

Pre odberateľov koučingu je číslo 1 pri vyhľadávaní kvalitných koučov.

Pre koučov a záujemcov o koučing poskytuje dlhodobý, systematický, na medzinárodnej úrovni rozvoj od vzdelávania až po certifikáciu ICF. A to v slovenskom jazyku.

Copyright © 2021 www.icf.sk - Created by nic.sk