Misia

Poskytovať občanom, firmám v komerčnej i neziskovej sfére špičkovú, svetovú kvalitu koučingu ako službu.

Vízia

ICF SK je vyhľadávanou organizáciou pre vysoký, medzinárodný štandard úrovne koučovania svojich členov. Určuje štadard kvality  v koučovaní a rozvoji koučov

Pre odberateľov koučingu je číslo 1 pri vyhľadávaní kvalitných koučov.

Pre koučov a záujemcov o koučing poskytuje dlhodobý, systematický, na medzinárodnej úrovni rozvoj od vzdelávania až po certifikáciu ICF. A to v slovenskom jazyku.

Copyright © 2021 www.icf.sk - Created by nic.sk