Základný popis:

Tato úroveň je výhradne rezervovaná pre profesionálnych koučov, ktorí prešli úspešne predpísanými tréningami a splnili požiadavky ICF na prax jednotlivých certifikovaných úrovní ACC, PCC a MCC

Príklad: ktokoľvek, kto je držiteľom certifikácie ICF

Požiadavky:

Títo členovia sú držitelia ACC, PCC alebo MCC certifikácie, súhlasia s dodržiavaním Etického kódexu ICF a poznajú a rozvíjajú svoje Kľúčové kompetencie kouča

Povolené označenie:

ACC, PCC a MCC, certifikovaný kouč ICF

Členský poplatok:

245 USD (ročný)

http://coachfederation.org/join/landing.cfm?ItemNumber=675&navItemNumber=499#prorated

 

Práva a výhody:

  1. Všetky základné práva členov plus nasledujúce:
  2. Možnosť uchádzať sa o prácu vo všetkých ICF komisiách a o členstvo v projektových tímoch, uchádzať sa o vedúce pozície na lokálnych/regionálnych úrovniach
  3. Možnosť používať ICF logo na svojich materiáloch a webových stránkach

Kategória pridružených koučov, pre členov bez ICF certifikácie

Základný popis:

Kouč, ktorý sa venuje svojej praxi, ale ešte nezískal certifikáciu ICF - pridružený kouč sa zaväzuje dodržiavať kľúčové kompetencie kouča, podporovať jej víziu a jej ciele.

Príklad: jednotlivec, ktorý pracuje ako kouč či už čiastočne alebo na plný úväzok

Požiadavky:

Títo členovia súhlasia s dodržiaváním Etického kódexu ICF a poznajú a rozvíjú svoje Kľúčové kompetencie kouča.

Povolené označenie:·

člen ICF

Členský poplatok:

245 USD (ročný)

http://coachfederation.org/join/landing.cfm?ItemNumber=675&navItemNumber=499#prorated

 

Práva a výhody:

1. Všetky základné práva členov plus nasledujúce:

2. Možnosť uchádzať sa o prácu vo všetkých ICF komisiách a o členstvo v projektových tímoch, uchádzať sa o vedúce pozície na lokálnych/regionálnych úrovniach

3. Možnosť používať ICF logo na svojich materiáloch a webových stránkach

 

Copyright © 2023 www.icf.sk - Created by nic.sk