AKREDITÁCIA PRE INDIVIDUÁLNYCH KOUČOV (ACC / PCC / MCC)

ICF ponúka tri rôzne akreditačné úrovne, ktoré sa rozlišujú podľa získaných tréningov a skúseností.

 • Master Certified Coach (MCC)®
 • Professional Certified Coach (PCC)®
 • Associate Certified Coach (ACC)®

Medzinárodne uznávané tituly profesionálnych koučov ACC®, PCC® a MCC® je možné získať len priamo v  ICF. ICF neposkytuje žiadnym ďalším inštitúciám právo udeľovať tieto certifikácie. Pokiaľ budete mať záujem o získanie niektorého z vyššie uvedených medzinárodne uznávaných titulov, konzultujte s nami nasledujúcu tabuľku požiadaviek:

 

Certifikačná úroveň

Minimálne požiadavky

Akreditovaný tréning

Odkoučované

Master Certified Coach (MCC)®

200 hodín

2500 hodín

Professional Certified Coach (PCC)®

125 hodín

750 hodín

Associate Certified Coach (ACC)®

60 hodín

100 hodín

 


Základné informácie o certifikáciách:

 

Dôvody a ciele ICF certifikácie:

Definovať a zabezpečiť minimálne štandardy pre certifikovaných profesionálnych koučov a akreditované školy, poskytujúce tréningy v oblasti koučingu. Zabezpečiť klientom požadovanú minimálnu alebo vyššiu úroveň kvality jednotlivých koučov a tréningových škôl. Skvalitňovať profesionálny koučing a posunúť ho na samostatnú a jasne definovanú profesiu.

Systém ICF certifikácíí a akreditácií zaisťuje koučom a tréningovým školám ohodnotenie,ktoré im pomáha k odlíšeniu sa na dodávateľskom trhu. Skôr ako sa rozhodnete vyplniť prihlášku a rezervovať si na splnenie požiadaviek k jednotlivým certifikačným úrovniam potrebný čas, energiu a financie, prečítajte si, prosím, pozorne nasledujúce informácie. V dokumente Kľúčové spôsobilosti kouča ICF definuje štandardy všetkých svojich členov. Aby ste boli úspešní v akreditačnom procese, je potrebné, aby ste tieto štandardy veľmi dobre poznali. Pokiaľ si nie ste istí, že vaše spôsobilosti sú na požadovanej úrovni, venujte im pozornosť a pracujte na nich. Až  potom požiadajte o certifikáciu.

Aby sme mohli garantovať, že certifikácia bude prebiehať férovo a presne podľa pravidel, vašu žiadosť bude posudzovať trojica náhodne vybraných koučov, ktorí sú sami držitelia certifikácie MCC. Ich nezávislé ohodnotenie bude základom rozhodnutia, či vám bude udelená certifikácia. Výsledky hodnotiaceho procesu budú do značnej miery ovplyvnené informáciami, ktoré uvediete do aplikačného formuláru, ktorý bude overovať, že:

 • ste úspešne absolvovali formálny tréning pre koučov, ktorý je v súlade  s definíciou profesionálneho koučingu tak, ako ho definuje ICF,
 • ste úspešne aplikovali získané znalosti a schopnosti u vašich klientov,
 • ste absolvovali 10 hodín metoringu kvalifikovanými koučami,

ako aj to, že:

 • ste sa preukázali požadovanými referenciami odmentorov alebo kvalifikovaných koučo,
 • ste úspešne absolvovali ústnu skúšku, v prípade PCC a MCC aj v písomnej podobe a nahrávke,
 • ste zaplatili poplatok.

 

Požiadavky pre ICF akreditáciu:

Pre úroveň ACC:

 • 60 hodín špecifického koučingového vzdelania
 • 100 hodín praxe
 • 10 hodín práce s mentorom
 • ústna skúška s jedným skúšajúcim
 • 2 referenčné listy od mentorov, resp. od kvalifikových koučov

 

Pre úroveň PCC:

 • 125 hodín špecifického koučingového vzdelania
 • 750 hodín praxe
 • 10 hodín práce s mentorom
 • ústna skúška s dvomi skúšajúcimi
 • 2 referenčné listy od mentorov, resp. od kvalifikových koučov

 

Pre úroveň MCC:

 • 200 hodín špecifického koučingového vzdelania
 • 2500 hodín praxe
 • 10 hodín práce s mentorom
 • ústna skúška s dvomi skúšajúcimi
 • 3 referenčné listy od mentorov, resp. od kvalifikových koučov

 

Poplatky:

 • Pre ACC a PCC úroveň: žiadosť 300 USD pre člena ICF, 500 USD pre nečlena ICF, skúška 275 USD
 • Pre MCC úroveň: žiadosť 100 USD pre člena ICF, 300 USD pre nečlena ICF, skúška 200 USD


Pokyny pre žiadosť ACC portfólia

ACC skúška

 

Požiadavka

Žiadatelia o ACC portfólio  musia zložiť skúšku pozostávajúcu z jedného zaznamenaného koučovacieho sedenia. 

Načasovanie

Zaznamenané koučovacie sedenie musíte predložiť v online žiadosti spolu s ostatnými dokumentami Vašej žiadosti.

Jazyky

Sedenia môžu byť zaznamenané iba v jednom z jazykov uvedených vo formulári žiadosti. Niektoré jazyky nemusia byťk dispozícii a  vo formulári žiadosti sú ako také vyznačené. Ak si vyberiete jeden z týchto jazykov, môžete byť kontaktovaný ICF zamestnancov a budete musieť predložiť záznam v inom jazyku.

Príprava

Aby ste sa pripravili na nahrávanie, preštudujte si kľúčové kompetencie ICF (http://www.coachfederation.org/research-education/icf-credentials/core-competencies/) a pri svojom koučovaní ich dodržujte. Nech Vám Váš mentorský kouč dá spätnú väzbu o  tom ako Vaše koučovanie demonštruje každú z ICF kľúčových kompetencií a ktoré kompetencie si musíte ešte precvičiť.

Nahrávka by mala obsahovať kompletné koučovacie sedenie trvajúce 20-60 minút. Záznam musí pozostávať z jednej časti. Viaceré časti nebudú akceptované. Nahrávka musí obsahovať záznam koučovacieho sedenia skutočného platiaceho alebo  pro-bono  klienta  a Vás. Klient nesmie byť kouč,  pokiaľ je kouč jedným z Vašich pravidelných klientov. Sedenia, ktoré sú súčasťou výcviku koučovania sa nesmú používať.

Postup

Záznam a povolenie sa odovzdá nahratím ako súčasť online prihlášky. Odporúčame, aby ste si urobili niekoľko nahrávok predtým ako jednu odošlete, vyberte si nahrávku, ktorá demonštruje používanie širokej škály kľúčových kompetencií ICF. Pre vlastné záznamy si ponechajte aspoň jednu kópiu nahrávky. 

Mali by ste si svoju nahrávku vypočuť a uistiť sa, že rozhovor je zreteľný a jasný. Kvalita a blízkosť mikrofónu je oveľa dôležitejšia ako bitová rýchlosť nahrávania pri určení celkovej kvality záznamu. Nezrozumiteľné nahrávky budú hodnotené s nižším skóre a oneskoria sa.

Formát súboru

ICF prijíma len nasledujúce formáty: MP3 alebo WAV (Nahrávanie musí byť len v jednej časti. Viaceré časti nebudú akceptované).Veľkosť záznamu musí byť 25 MB alebo menej. Použite nižšiu bitovú frekvenciu na zníženie veľkosti súboru (ak potrebujetezmenšiť súbor, prosím  vyhľadajte si na Google ako skondenzovať súbor). Musíte nahrať súbor skutočného záznamu; URL umiestnenie nebude akceptované. Video alebo Skype nahrávky nebudú akceptované.

Zverejnenie dôverných informácií

Vy aj klienti v nahrávkach musíte podpísať povolenie, ktoré Vám umožní nahrávanie sedenia pre účely žiadostio poverenie.  Vašu nahrávku si vypočujú len ICF zamestnanci a posudzovatelia a posudzovatelia nebudú poznať plné meno Vášho klienta. Musíte vytlačiť povolenie z  http://www.coachfederation.org/includes/media/docs/Release-of-Confidential-Information.pdf  a nahrať podpísané povolenie k online prihláške. Skúška je hodnotená jedným posudzovateľom, ktorý je držiteľom PCC alebo MCC poverenia.

Účel

Skúška  meria Vašu schopnosť koučovania podľa ICF kľúčových kompetencií.

 

MENTOR KOUČING pre ACC Portfolio akreditáciu

 

Požiadavky

Aplikanti ACC akreditácie musia byť koučovaní/mentorovaní minimálne 10 hodín počas minimálne 3 mesiacov kvalifikovaným mentor koučom. Aplikanti môžu mat viac ako jedného mentora kouča – kvalifikácia mentora kouča je uvedená nižšie.

Definícia

Ako príprava na akreditáciu, mentor koučovanie znamená, že žiadateľ je koučovaný v rámci jeho koučovacích zručností a nie ako budovať koučovací biznis, životnú rovnováhu a iné témy, ktoré nie sú v oblasti rozvoja ich koučovacích zručností.

Kvalifikácia mentora kouča

Je potrebné, aby ste boli mentorovaní/koučovaní koučom, ktorý dosiahol akreditáciou ACC, PCC alebo MCC.

Individuálne a skupinové mentorovanie/koučovanie

Minimalne 3 hodiny z 10 mentorovaných hodín musi byt one to one koučing s mentorom. Maximalne 7 hodin skupinoveho koučingu/mentoringu sa môže počítať v rámci 10 hodín mentoringu. Skupinový mentoring nesmie mať viac ako 10 účastníkov.

Dokumentácia

Na on-line žiadosti o akreditáciu potrebujete zadať mená každého mentora kouča, začiatok a koniec každého mentorského vzťahu a hodiny koučovania s každým mentorom. Nepotrebujete zaslať poznámky od váško mentora kouča, ale váš mentor kouč musí byť ochotný potvrdiť, že ste boli mentorovaní.

Kompletizácia

Mentor koučing musí byť ukončený pred podaním žiadosti o akreditáciu.

(Príklad: Ak podávate dnes žiadosť o akreditáciu, musíte mať ukončených 10 hodín mentoringu v priebehu minimálne 3 mesiacov)

 

Podanie žiadosti

Neposielajte žiadosť a dokumentáciu na ICF HQ poštou, alebo mailom. Len mentoring log on-line žiadosť bude akceptovaná.

Cieľ

Tieto požiadavky sú na pomoc záujemcom/žiadateľom pri príprave na ICF Portfolio skúšku. ICF doporučuje, aby Portfolio aplikanti pracovali so svojimi mentor koučami na príprave na skúšky a jej ústnych prejavoch.

 

Sprievodca akreditáciou

 

Copyright © 2019 www.icf.sk - Created by nic.sk