Peer Camp je akcia KOUČOVIA SAMI SEBE. Je to príležitosť na stretnutie členov ICF, SAKO a iných koučov, ktorí majú ambíciu stať sa členom ICF, a priestor na

strávenie spoločných dní. Cieľom je zdieľanie svojich skúseností, spoznanie sa a rozvíjanie spolupráce vo vnútri koučovacej komunity.

 

Peer Campy sa realizujú od roku 2009. Peer Camp vedú dobrovoľní facilitátori – skúsení kouči, je vopred určení téma, avšak Peer Camp je akcia nás koučov pre nás samých, preto každý účastník ovplyvňuje obsah programu i jeho priebeh.

 

Prehľad realizovaných Peer Campov a tém, ktorým sa venovali:

- 12. - 13.6.2013, Bratislava, Téma: Kouč v ťažkostiach 2 "

- 21. - 22.6.2012, Senec, Téma: Kouč v ťažkostiach alebo Čo s ťažkým  klientom. Facilitátori: Dalibor Bednařík a Zuzana Karpinská

- 7.-8.4.2011, Hotel Lomy, pohorie Vtáčnik, Partizánske, Téma: Ukážka prístupov  rôznych koučovacích škôl. Facilitátor: Zuzana Karpinská

- 15.-16.4.2010, Liptovská dolina, Téma: ICF kľúčové kompetencie kouča.  Facilitátor: Dalibor Bednařík

- 17.-18.9.2009, Duchonka, Téma: vzájomné koučovanie, zdieľanie skúseností.  Facilitátori: Dalibor Bednařík a Denisa Kmecová

 

Ďalší Peer Camp je pripravovaný na september 2015 s témou Náročné situácie v koučovaní. Facilitátori: Denisa Kmecová a Dalibor Bednařík.

 

Sledujte kalendár podujatí.

Copyright © 2017 www.icf.sk - Created by nic.sk