Priezvisko a meno:

Pešek Tomáš

Akreditácia:
ACC
Koučovacie jazyky:
slovenský, anglický
Hodín praxe:
200 hod.
ICF vzdelanie:
96 hod.
Email:
Telefón:
+421 908 979 939
Foto:
Krátka osobná charakteristika:

Viac ako 10 rokov sa venujem rozvojovým a vzdelávacím aktivitám a prioritne sa venujem rozvoju potenciálu mladých ľudí najmä prostredníctvom neformálneho a zážitkového vzdelávania. Profesionálna i dobrovoľná práca s mladými ľuďmi ma motivovala začať sa venovať aj koučingu. Aby sa dostal aj do portfólia nástrojov rozvoja mladých ľudí, ktorí čelia mnohým výzvam, ktoré ovplyvnia celý ich ďalší život. V posledných troch rokoch som sa podieľal v ČR a na Slovensku na príprave a vzdelávaní dvoch sietí koučov, ktorí podporujú mladých ľudí pri realizácii medzinárodných projektov. Rád využívam pri koučovaní rôzne kreatívne nástroje a techniky. Vzdelávam a koučujem aj vo firemnom sektore, no mladí ľudia zostávajú mojou prioritou.

Špecifické koučovské ICF vzdelanie

Názov vzdelania:

Coach Specific Coaching

Basic core competencies

Work with stuck client 2

Challenging Coaching Workshop

Inštitúcia:

MUVS-ČVUT Praha

SAKO/ICF

ICF

John Blakey

Typ programu:

ACSTH

CEE

CCEUs

CCEUs

Rozsah:

60

6

10

8

Iné vzdelanie

Názov vzdelania:

Tímový koučing

Brief coaching

Tímový koučing

Inštitúcia:

Halka Baláčková, MBA, PCC

Peter Szabó, MCC

Dalibor Bednaŕík, PCC

Rozsah:

8

4

8

Copyright © 2017 www.icf.sk - Created by nic.sk